Нашата дейност

Проектантско бюро БАУСТАТИК ЕООД

 
construction-site-build-construction-work-159358

Проектиране на сгради

– Жилищни сгради
– Промишлени сгради
– Офис и административни сгради
– Хотели и ваканционни сгради
– Спортни зали и комплекси
– Сгради на военните
– Търговски сгради
– Селскостопански сгради
– Паркинги и гаражи

Проектиране на съоръжения

– Подпорни стени
– Водостоци
– Укрепване на изкопи
– Басейни
– Резервоари за вода
– Огради
– Рекламни съоръжения

Проектиране на пристройки, надстройки и усилване на съществуващи сгради и съоръжения

Промяна на предназначение на съществуващи сгради
Конструктивни становища


Сеизмична оценка на съществуващи сгради и съоръжения

План за безопасност и здраве (ПБЗ)

План за управление на строителни отпадъци (ПУСО)

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас