За нас

Проектантско бюро БАУСТАТИК ЕООД

е създадено през 2015г. от управителя си инж. Борис Томов Сливаров.
pexels-photo-271667

Основната дейност на фирмата е изготвяне на строителни инвестиционни проекти на сгради и съоръжения, конструктивни становища и консултиране по всички въпроси свързани с проектирането и строителството, т.е. целия инвестиционен процес от зараждане на идеята до пълното и осъществяване и въвеждане на обекта в експлатация.  Инж. Борис Сливаров завършва ВСУ “Любен Каравелов”-гр.София, специалност “Строителство на сгради и съоръжения” степен магистър през 2008г. От 2007г. работи като строителен инженер – конструктор. Получава пълна проектантска правоспособност от КИИП през 2010г. През 17 годишната си практика инж. Борис Сливаров изпълнява проекти на разнообразни сгради и съоръжения с обща РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ над 300 000 м2. За постоянното усъвършенстване на проектантския процес, получаване на качествени решения и изпълнението им в срок, проектанта преминава успешно през редица курсове и обучения.

Това, което отличава нашите услуги:

  • Коректност и спазване на уговорените срокове за проектиране.
  • Използване на най-добрите софтуери в областта на проектирането CYPE и Allplan / Nemetschek /, чрез които се постига прецизно проектиране и качествени решения.
  • Постоянно обучение и квалификация на екипа, за да сме в крак с новостите, което е предпоставка за високо ниво на проектните решения.
  • Обръщаме специално внимание на всеки клиент, без значение от мащаба на проекта.
  • Поддържаме добра комуникация с Възложителя и Строителя, следим за качественото изпълнение на проекта до въвеждане на обекта в експлоатация.
  • Капацитивно проектиране на конструкциите по ЕВРОКОД водещо до предвидимо поведение при земетръс с цел избягване на нежелани разрушения и скъпи ремонти!
  • Постигаме 15% по-нисък разход на стомана при металните конструкции в сравнение със средния разход получаван от останалите проектанти, като в същото време конструкцията е много по-надеждна и здрава, тъй като е изчислена по ЕВРОКОД (Европейски норми за проектиране) с капацитивно проектиране!
  • Проверка на подпорни стени за сеизмични въздействия!

Като резултат клиентите получават по-сигурни и устойчиви сгради, по-бързо и евтино строителство, по-малко грижи и проблеми в процеса на строителство, точна и предвидима стойност на инвестицията си.

Обикновено целия проектантски хонорар инвестиран от клиента за по-качествен проект му се изплаща многократно в процеса на строителството.

Ние покриваме всички други аспекти на проектирането чрез подизпълнители (архитекти, инженери и специализирани консултанти). Нашите подизпълнители са дългогодишни доверени партньори, с голям опит в съответната  дисциплина.

Удостоверения и сертификати

 

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас